Javna tribina_Bedenica
Date
16.04.2024.
Time
18:00 - 18:00

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Bedenica

Katastarska općina:
dio k. o. Bedenica

Lokacija: u prostoru Kulturnog centra Bedenica, Bedenica 111A, Bedenica

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Cvitovići

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.