Javna tribina
Date
25.04.2024.
Time
17:30 - 17:30

Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Adžamovci i k. o. Brđani

Katastarska općina:
dio k. o. Adžamovci i k. o. Brđani

PREGLEDNA KARTA

Lokacija:  u prostorijama Društvenog doma Zapolje, Ivana Zapoljskog 92, Zapolje

Javna tribina održat će se 25.04.2024. g. u 17,30 sati

[ Preuzmite prilog ]

Prethodna Javna tribina – provođenje nove katastarske izmjere za dio k. o. Cista, Biorine i Lovreć

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.