Date
01.06.2023.

Grad Zaprešić: Uređen sustav potiče gospodarski razvoj kroz ulaganja i poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina

Među gradovima u kojima se već provodi Višegodišnji program katastarske izmjere je i grad Zaprešić. Njegov ubrzani gospodarski razvoj od sada će imati dodatnu podlogu u vidu obnove zemljišne knjige jer neka vlasništva u tom području nisu rješavana i po stotinjak godina. Nakon provedene izmjere iz Ureda gradonačelnika Grada Zaprešića navode da uređen sustav zemljišne knjige i katastra doprinosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče gospodarski razvoj kroz ulaganja, te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina, ali i rješava imovinskopravni status samih građana. „Provedbom katastarske izmjere raste i zadovoljstvo građana. Građani nisu imali troškove koje bi inače imali za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, znači trošak geodeta, trošak odvjetnika, troškove suda, trošak javnog bilježnika. U pogledu ekonomskog utjecaja nakon provedene katastarske izmjere na gospodarske tijekove i razvoj Grada Zaprešića, možemo sa sigurnošću govoriti o rastu proračuna Grada Zaprešića, povećanju zaposlenosti, povećanju komunalne naknade u vidu legalizacije objekata (što je posredno vezano i uz izmjeru). Primjetno je povećanje investicija na području gdje je provedena izmjera, odnosno snažan porast prometa nekretnina“, pojašnjava gradonačelnik Grada Zaprešića, Željko Turk. Provedbom izmjere stvara se osnovni preduvjet povlačenja EU sredstava. Primjerice, nakon provedbe prethodne izmjere realiziran je projekt izgradnje nerazvrstane ceste u vrijednosti većoj od 800.000,00 eura. Ove godine je na području Grada Zaprešića, svečano otvorena nova katastarska izmjera katastarske općine Bistransko Podgorje. Vrijednost projekta iznosi nešto više od 1,3 milijuna eura. Troškove u potpunosti financira Državna geodetska uprava i uvelike je smanjeno vrijeme cijelog procesa čije trajanje je predviđeno na oko 15 mjeseci. Grad Zaprešić je iznimno zadovoljan suradnjom svih sudionika u projektu i već planira nove razvojne projekte uz potporu Vlade Republike Hrvatske i suradnju nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave, Općinskog suda u Novom Zagrebu i Državne geodetske uprave.
Prethodna Grad Virovitica: Provedene katastarske izmjere i usklađenje podataka donijeli snažan sinergijski učinak na razvoj grada i okolice

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.