Date
01.06.2023.

Grad Virovitica: Provedene katastarske izmjere i usklađenje podataka donijeli snažan sinergijski učinak na razvoj grada i okolice

Područje grada Virovitice i okolnih katastarskih općina kojima grad upravlja obuhvaćeno je Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje od 2021.-2030. godine. Pri tome je katastarska izmjera navedenih područja dovršena te su obnovljeni katastar i zemljišne knjige. Grad Virovitica kontinuirano radi na unapređenju i poboljšanju uvjeta za život, stanovanje i obavljanje poslovnih djelatnosti stanovništva. Bez sumnje je potvrđeno da su provedene katastarske izmjere i usklađenja podataka imali snažan sinergijski efekt te su doprinijeli općoj pozitivnoj klimi gospodarstva i društva općenito. Upotrebom modernih tehnologija dobiveni su kvalitetniji podaci na temelju kojih se može preciznije izračunati i prikazati površina, oblik i položaj nekretnina. „S novim izmjerama pravo stanje s terena prelazi u službenu upotrebu. Ovaj aspekt posebno je bitan u svjetlu novih projekata jer omogućava maksimizaciju profitnog potencijala kroz optimalnu izgrađenost i strukturu prostora. Smanjena je mogućnost sukoba s vlasnicima susjednih nekretnina i iskorištava se maksimalna površina nekretnine. Moguće je konkretnije prepoznati potrebe budućih korisnika, te na taj način definirati strukturu prostora kojom će se projekt najbrže i najefikasnije komercijalizirati. Utjecaj Višegodišnjeg programa je iznimno pozitivan za prostorno planiranje Grada Virovitice. Na web stranici Grada javno su dostupni svi dokumenti i informacije vezani za PPUG Virovitica, GUP Virovitica, UPU Virovitice“, izjavio je gradonačelnik Virovitice, Ivica Kirin. Katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga utječu na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša jer je olakšano utvrđivanje počinitelja i potraživanje naknade štete u slučaju onečišćenja ili drugog ekološkog incidenta. Značajan je utjecaj i na protupožarnu i civilnu zaštitu jer uređeno stanje podrazumijeva precizne podatke o ulicama i naseljima koji su dostupni, vode se registri prostornih jedinica koji uključuju: ulice, kućne brojeve i naselja što je vrlo bitno zbog snalaženja u prostoru i predstavlja podlogu za protupožarnu i civilnu zaštitu. Provedene katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga pozitivno utječu na komunalne djelatnosti na području grada Virovitice. Povećan je broj zahtjeva za uređenje zemljišnih knjiga zbog provođenja komunalnih projekata. Također su povećani dinamika i uspješnost rješavanja predmeta što je direktno utjecalo na zadovoljstvo korisnika, djelatnika i stranaka. Preostalo je oko 50 predmeta legalizacije koji su u redovnom postupku rješavanja te se očekuje daljnje smanjenje istih. U tijeku je i ažuriranje registra nekretnina, te izrada plana održavanja svih stanova u vlasništvu Grada Virovitice. Pojačan je rad na unosu podataka u sustav e-nekretnina, a postupci evaluacije prikupljenih podataka traju. Podaci se dobivaju brzo, točni su i ažurni. Djelatnici komunalnog odjela su zadovoljni, a provedene katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga, gdje su usklađeni podaci u službenoj uporabi, omogućili su da oni svoj posao obavljaju efikasnije i uspješnije.
Prethodna Općina Poličnik: Uspješan pilot projekt katastarske izmjere
Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.