Vlada RH donijela odluku o Godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 274. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijela odluku o Godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. godini za 2024. godinu. Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. (»Narodne novine«, broj 109/21.), koji se izvršava kroz godišnje […]