Odazovite 
se pozivu

O početku katastarske izmjere bit ćete obaviješteni putem objava u lokalnim medijima, na organiziranim javnim skupovima u vašim mjestima i osobnim pozivom. Na području gdje se provodi izmjera bit će istaknuta informativna ploča s podacima o području izmjere, investitoru, izvoditelju i nadzoru.

Obilježite
svoje međe

Bit ćete pozvani na obilježavanje svojih parcela. Po potrebi prije datuma određenog za obilježavanje, obiđite svoje parcele zajedno s međnim susjedima kako bi granice znali pokazati geodetima. Trajne međne oznake koje će se koristiti za obilježavanje parcela osigurat će geodetske tvrtke koje provode izmjeru, a ako su vaše parcele već ranije obilježene pokazat ćete te granice.

Pripremite
dokumentaciju​

Pripremite svu dokumentaciju koju imate! Građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu ili druge akte za gradnju za građevine koje su sagrađene na vašoj parceli. U potrebnu dokumentaciju se ubrajaju i rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovori, izjave i druge isprave kojima ćete dokazati vlasništvo. U okviru izmjere na jednostavniji način se predlaže upis stvarnog oblika, načina uporabe i vlasništva vaše parcele u katastar i zemljišnu knjigu i to bez naknade. Iskoristite priliku i budite aktivan sudionik katastarske izmjere!

Budite prisutni
prilikom izmjere​

Geodeti izlaze na teren i obavljaju geodetska mjerenja te prikupljaju dokumentaciju. Budite aktivan sudionik izmjere, budite u vrijeme izmjere na svojoj parceli i potvrdite da su geodeti izmjerili upravo one granice parcele koje ste pokazali i koje su obilježene. Na temelju prikupljenih podataka izradit će se elaborat katastarske izmjere koji će sadržavati sve podatke o parceli kao i predloženog stvarnog vlasnika. U vašem je interesu prisustvovati!

Dođite na
predočavanje

Početak predočavanja objavljuje se u javnim glasilima. Na predočavanje ćete biti pozvani pisanim putem. Obavezno se odazovite na predočavanje jer ćete u ovom postupku pregledati izmjerene podatke o vašoj parceli i dostaviti dokaze o vlasništvu, dati suglasnost na predočene podatke ili iskazati s kojim podacima niste suglasni.

Novi katastar i zemljišne knjige na dohvat ruke​

Temeljem podataka s predočavanja općinski sudovi sastavljaju zemljišnoknjižne uloške. Otvara se zemljišna knjiga i novi katastarski operat se stavlja u primjenu. Time započinje teći rok za ispravak po eventualnim prigovorima. Pozivamo vas da budete aktivan sudionik katastarske izmjere!

Provjerite provodi li se u vašoj katastarskoj općini katastarska izmjera?

Katastarske općine

Monocle ipsum dolor sit amet exclusive essential uniforms, classic K-pop Tsutaya Boeing 787 Ginza. Boeing 787 vibrant Ginza Asia-Pacific non signature

Najnovije vijesti

Plan aktivnosti

Pozivamo vas da pratite događanja na terenu, tijek izmjere i ostale aktivnosti koje bi mogle biti od interesa vlasnicima nekretnina.

obnova katastra
i zemljišne knjige za

zemljišta i nekretnina
0 ha
površina građevinskih područja u RH
0 ha

što je

od ukupne površine RH
0 %

401.486.495,45€

Sredstva potrebna za provedbu ovoga
Programa za razdoblje 2021. – 2030.

Iskustva s terena

Najveća katastarska izmjera u povijesti Hrvatske već donosi brojne dobrobiti jedinicama lokalne samouprave. Svoja iskustva su podijelili čelnici gradova i općina.

Preuzmi dokumente

Podržite provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera 2021.-2030., preuzmite banner kojim ćete potaknuti aktivno sudjelovanje vlasnika u postupku izmjere, te ga objavite na svojim mrežnim stranicama.

Document Filter

Baner 1

05.09.2023. - In Baneri

Baner 2

05.09.2023. - In Baneri

Baner 3

05.09.2023. - In Baneri

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.